autobazar - autoinzerce
 

Zpracování osobních údajů > Souhlas se zpracováním osobních údajů

V souladu s ustanovením § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů (dále také jako "zákon o ochraně osobních údajů" v příslušném gramatickém tvaru) tímto jako subjekt údajů uděluji společnosti Autobazar.EU portál s. r. o. , Identifikační číslo: 50104756, se sídlem Odborárska 1381/18, 915 01 Nové Mesto nad Váhom (dále také jako "správce" v příslušném gramatickém tvaru) jako provozovateli internetové stránky s adresou domény www.autobazar.cz a zároveň jako správci podle příslušných ustanovení zákona o ochraně osobních údajů výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů o mé osobě, a to pro účely vytváření vlastní evidence a databáze správce o klientech, pro účely zveřejnění mých osobních údajů nejméně v rozsahu jméno, příjmení a telefonní číslo veřejnosti prostřednictvím internetové stránky s adresou domény www.autobazar.cz nebo pro účely jejích poskytnutí třetím osobám, a to za účelem zabezpečení mé možnosti dosáhnutí obchodu na trhu s ojetými motorovými vozidly a jejich příslušenstvem a pro účely realizace marketingové prezentace správce a ním ponoukaných služeb a produktů. Vyhlašuji, že všechny mnou poskytnuté osobní údaje jsou správci poskytnuté dobrovolně, svobodně, vážně a bez omylu a že jsou úplné a pravdivé. Souhlas uděluji správci na dobu 15 let s tým, že vyhlašuji, že si jsem vědom/á, že mám právo udělený souhlas kdykoli odvolat.

Zároveň vyhlašuji, že jsem včas a řádně informovaný/á o zpracovávaní mích osobních údajů. Pro vyloučení pochybností se ustanovuje, že zaškrtnutím políčka (checkboxu) označeného „Souhlasím se zpracováním osobních údajů“ já jako subjekt údajů uděluji společnosti souhlas ve výše uvedeném rozsahu.

V souladu s ustanovením § 15 zákona o ochraně osobních údajů správce uvědomuje subjekt údajů, že osobní údaje, které má správce právo zpracovat jsou všechny údaje uvedené v registračním formuláři nebo ve formuláři pro zadání konkrétního inzerátu.

Smluvní podmínky | Dotazy a připomínky | Ikonka | Mapa stránek | | Cookies | GDPR | Novinky v RSS

© 2022 AUTOBAZAR.CZ s.r.o. - všechna práva vyhrazena