autobazar - autoinzerce
 

Obecné informace > Smluvní podmínky

Verze 2 - Mělník 1.3.2010

Podmínky používání služeb serveru

Níže uvedené podmínky tvoří úplnou dohodu mezi Vámi a provozovatelem serveru autobazar.cz společností Autobazar.cz s.r.o. . Přístupem na tento server, prohlížením stránek na serveru a nebo použitím potvrzujete, že jste tyto podmínky četli a rozuměli jim, a vyjadřujete tak svůj souhlas s tím, že jste těmito podmínkami vázáni a že budete jednat v souladu s příslušnými zákony a nařízeními, a to včetně příslušných právních předpisů. Pokud s těmito podmínkami nesouhlasíte, nepoužívejte tyto webové stránky.

Tyto webové stránky mohou obsahovat vlastnické výhrady nebo informace o copyrightech, jejichž podmínky je třeba vzít na vědomí a dodržovat. Informace na těchto webových stránkách mohou obsahovat technické nepřesnosti a typografické chyby.

autobazar.cz

Server autobazar.cz je internetový server, dostupný na internetové adrese (URL) http://www.autobazar.cz využívající celosvětové počítačové sítě internet, který slouží především k nabídce a prodeji zboží a/nebo služeb za níže uvedených podmínek ("server").

Poskytujeme tyto služby

1. Inzerce (nabídka a poptávka)
2. Katalog firem
3. Komunitní služby

Dále jen „služba“, nebo „služby“.

Přístup ke všem službám je podmíněn registrací a následným přihlášením ještě před započetím používání služeb, s výjimkou procházení seznamů inzerce.

Služba Inzerce

Tato služba je nabízena ve dvou variantách a to prodej (nabídka) a koupě (poptávka) a zahrnuje jednorázovou nabídku na prodej či koupi určitého zboží/služby.

Inzerce – cena inzerce

Zveřejnění jednoho soukromého inzerátu na dobu 30 dnů je zdarma.

Prodej (nabídka)

Každý, uživatelem vložený inzerát bude mít omezenou platnost, kterou stanoví sám zadavatel - uživatel. Platnost inzerátu je 30 dní. Zadavatel musí u zboží zadat předem přesně stanovenou cenu. Rozsah inzerátu nesmí překročit limity stanovené serverem při zadávání inzerátu. Jakmile jiný uživatel - zájemce klikne na tlačítko "koupit", provozovatel zašle prodávajícímu informaci o zájmu a prodávající rozhodne, zda-li nabídku na koupi přijme, nebo odmítne. V případě přijmutí nabídky jsou zájemci poslány kontaktní informace a další následná komunikace pak bude probíhat mezi uživateli - zadavatelem a zájemcem. Provozovatel služby pouze zprostředkuje kontakt, neručí a ani není odpovědný za splnění závazku jak ze strany zadavatele, tak ani ze strany zájemce.

Koupě (poptávka)

Uživatel zadá na server poptávku po konkrétním zboží. Jakmile jiný Uživatel kliknutím na "nabídnout" projeví zájem poptávané zboží nabídnout, provozovatel zašle poptávajícímu informaci o nabídce a poptávající se rozhodne, zda-li nabídku přijme, nebo odmítne. V případě přijmutí nabídky jsou zájemci poslány kontaktní informace. Platnost inzerátu je 30 dní a rozsah inzerátu nesmí překročit limity stanovené serverem při zadávání inzerátu. Provozovatel služby pouze zprostředkuje kontakt, neručí a ani není odpovědný za splnění závazku jak ze strany poptávajícího tak ani ze strany nabízejícího.

Katalog firem

Katalog firem je nadstavbou firemní registrace, kde si každý uživatel – fyzická podnikající osoba, nebo právnická osoba může v rámci své registrace zapnout prezentaci v katalogu firem.

Je na odpovědnosti uživatele, aby údaje uvedené ve firemní vizitce byly pravdivé a aby začlenění v rámci katalogu bylo úplné.

Provozovatel si vyhrazuje právo vizitky, které nejsou vyplněny pravdivě, zablokovat a dále je již nezobrazovat.

Registrace

Uživatel souhlasí s tím, že veškeré údaje týkající se jeho osoby, a to zejména emailové adresy, budou zpracovávány provozovatelem za účelem kontaktování (prostřednictvím emailu) uživatele - zadavatele s případným zájemcem o zboží a/nebo za účelem kontaktování uživatele - zadavatele s uživatelem - případným nabízejícím zboží.

Provozovatel nenese zodpovědnost za zneužití uživatelského účtu nebo osobních dat uživatele třetí osobou, pokud bylo způsobeno nelegálním proniknutím do systému serveru a/nebo pokud uživatel sdělil svůj uživatelský účet a heslo třetí osobě nebo takové třetí osobě umožnil k těmto údajům přístup.

Každý uživatel serveru se může registrovat jako soukromá osoba nebo firma.

Provozovatel si vyhrazuje právo na občasné rozeslání newsletteru, nebo jiného informačního nebo propagačního e-mailu registrovaným uživatelům.

Kupující

Kupujícím se rozumí fyzická a/nebo právnická osoba, která se řádně zaregistrovala pro využití dané služby za účelem podávání cenových nabídek na koupi zboží a/nebo služeb.

Prodávající

Prodávajícím se rozumí fyzická a/nebo právnická osoba, která se řádně zaregistrovala za účelem nabídky zboží a/nebo služeb k prodeji prostřednictvím dané služby serveru. Prodávající je povinen kontaktovat kupujícího a prodat daný předmět za cenu v souladu s daným inzerátem.

Soukromá registrace

Soukromá registrace je určena pro použití fyzickou, nepodnikající osobou pro účely nákupu, prodeje, nebo využívání služeb serveru autobazar.cz.

Firemní registrace

Firemní registrace je určena pro použití fyzckou, podnikající osobou, nebo právnickou osobou, tj. například autobazarem, prodejcem aut, servisem, atp.. pro účely nákupu, prodeje, nebo využívání služeb serveru autobazar.cz.

Firemní registrace může navíc obsahovat firemní vizitku, která je prezentována v rámci katalogu firem.

Zrušení registrace

Uživatel má právo kdykoli svou registraci zrušit. Okamžikem zrušení registrace zaniká právo uživatele aktivně využívat služeb serveru. Autorizaci však nelze zrušit v případě, že se Uživatel jako prodávající nebo kupující účastní nějaké služby. V takovém případě může být registrace zrušena po ukončení platnosti dané služby, jíž se uživatel účastní.

Vlastní zrušení registrace je možné provést v rámci nastavení uživatelského účtu.

Inzerce – nabídka a poptávka zboží

Zbožím se rozumí jakékoli zboží a/nebo služba či jinak penězi ocenitelná věc hmotné i nehmotné povahy, kterou prodávající nabídne k prodeji a/nebo kterou případný zájemce o koupi poptává prostřednictvím serveru, kromě předmětů, jejichž umístění na stránky serveru je v rozporu s platnými zákony České republiky, a/nebo s těmito podmínkami, a/nebo dobrými mravy či veřejným pořádkem.

Prodávající zejména nesmí v rámci služeb nabízet a/nebo poptávat zboží propagující násilí a rasovou či třídní nesnášenlivost, předměty pornografického charakteru, zboží nelegálního původu nebo které je jinak v rozporu s právními předpisy či dobrými mravy.

Obsahová část inzerce, nabídka i poptávka zboží se musí obsahově výhradně týkat automobilové a motocyklové tématiky.

Nabídka a poptávka se musí týkat konkrétních předmětů, nesmí být využívána formou katalogového prodeje – to se týká hlavně firemních inzerentů, kteří mohou inzerovat pouze zboží k okamžitému odebrání.

Oprávnění provozovatele

Provozovatel serveru je oprávněn inzeráty, firemní vizitky, srazy a/nebo záznamy v diskusních fórech, které dle jeho uvážení nesplňují podmínky stanovené těmito podmínkami, bez náhrady odstranit.

Reklamní obsah

Provozovatel jakožto nezávislé medium si vyhrazuje právo odmítnout reklamní podklady, které jsou v rozporu s platnými zákony ČR, nebo dobrými mravy, politicky motivované kampaně, či reklamní materiály, které jsou v rozporu s oprávněnými zájmy provozovatele.

Text jakéhokoli inzerátu uveřejněného na serveru autobazar.cz nesmí obsahovat zejména obchodní sdělení, reklamu, URL adresu/adresy, emailovou adresu/adresy, ani jakékoli jiné kontakty jako např. poštovní adresu nebo telefonní čísla.

Záruka

Provozovatel pouze zprostředkovává kontakt mezi prodávajícím a kupujícím a nepřebírá žádné záruky za kvalitu, původ či legalitu prodávaného zboží a/nebo služeb, ani za jeho upotřebitelnost k účelu, k němuž je určen. Vztahy mezi prodávajícím a kupujícím se řídí ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, v platném znění. Odpovědnost za dodání, odebrání a zaplacení zboží je plně na prodávajícím a kupujícím. Případné reklamace zakoupeného zboží a/nebo služeb prostřednictvím serveru autobazar.cz nelze uplatňovat u provozovatele, ale výhradně u prodávajícího.

Vyloučení odpovědnosti za škody

Informace mohou být změněny nebo aktualizovány bez předchozího upozornění. Provozovatel neodpovídá za správnost informací uveřejňovaných na těchto stránkách a použití těchto informací je na vlastní riziko zcela s vyloučením jakékoliv odpovědnosti provozovatele.

Provozovatel nečiní žádná prohlášení o jiných webových stránkách, na které můžete přejít z těchto webových stránek. Přejdete-li na webové stránky, které nepatří provozovateli, uvědomte si, že jsou nezávislé a že provozovatel neodpovídá za jejich obsah. Odkaz na takové stránky neznamená, že je provozovatel schvaluje, nebo že přijímá odpovědnost za jejich obsah či použití. Je na vás, abyste provedli opatření, která zajistí, že použité materiály neobsahují viry, červy, trojské koně a jiné objekty destruktivní povahy.

V žádném případě není provozovatel odpovědný jiné straně za přímé, nepřímé, mimořádné nebo jiné následné škody, způsobené použitím těchto webových stránek, nebo odkazovaných webových stránek, včetně (ale ne výhradně) ušlého zisku, přerušení činnosti, ztráty programů nebo jiných dat v informačním systému či jinde - a to i kdyby provozovatel byl na možnost takovýchto škod upozorněn předem. Provozovatel zejména nenese žádnou odpovědnost za škody, které mohou Uživateli vzniknout v důsledku úplné nebo částečné nefunkčnosti systému serveru, případně ztráty dat umístěných v systému serveru.

Provozovatel si vyhrazuje právo tyto podmínky kdykoli změnit, přičemž na změny podmínek budou Uživatelé upozorněni na úvodní stránce serveru a to nejpozději 5 dnů před zamýšlenou změnou.


Smluvní podmínky | Dotazy a připomínky | Ikonka | Mapa stránek | | Cookies | GDPR | Novinky v RSS

© 2023 AUTOBAZAR.CZ s.r.o. - všechna práva vyhrazena